close
  ठमेलमा नेपाल प्रहरीले रेड हान्यो::: तेही बेला हतार हतार गर्दै एउटी पुरै नांगै केटि ट्याक्सीमा चडीन ट्याक्सी ड्राइभर पछाडी फर्केर तिनीलाई घुरेर हेरी राख्यो त्यो केटि ले ट्याक्सी ड्राइभरलाई सोधीं : तिमीले मलाई किन घुरेर हेरेको ह !! कैले नांगै केटि देखेको छैन क्या हो ? ट्याक्सी ड्राइभर :. . . . . . .??????????????? what did he say?

  0  Views: 826 Answers: 1 Posted: 10 years ago

  1 Answer

  Looks like a list of names.


  Tmelma Prhrile Nepal Red Hanyo ::: Pura Nanga Tehi Bella Htar Htar Grda Auti Tyaksima Cdin Katie Katie Tyo take Rakyo Harry Tyaksi Draibr Pcadi Frker Tineelai Tyaksi Gurer Draibrlai Sodhin: Timile cream which are Hereko Gurer!! What Can Nanga Calle Dekeko Katie? Tyaksi Draib  Top contributors in Uncategorized category

   
  ROMOS
  Answers: 18061 / Questions: 154
  Karma: 1101K
   
  Colleen
  Answers: 47271 / Questions: 115
  Karma: 953K
   
  country bumpkin
  Answers: 11322 / Questions: 160
  Karma: 838K
   
  Benthere
  Answers: 2392 / Questions: 30
  Karma: 760K
  > Top contributors chart

  Unanswered Questions

  450191
  questions
  718900
  answers
  742699
  users