close
  can you translate this text in to english

  . Duke u mbështetur në përparësitë e tyre mund të konstatojmë se këta kanë peshë më të vogël se motorët tjerë, janë më ekonomikë, më të qetë në punë, vëhen lehtë në lëvizje, nuk ndotin ambientin dhe janë më precizë në punë. Përpos këtyre vetive të mira këto makina kanë shkallë të lartë të shfrytëzimit.

  0  Views: 176 Answers: 1 Posted: 10 years ago

  1 Answer

  Translated:  . Drawing on their priorities can conclude that they have less weight than other engines are more economical, more relaxed at work, easily put in motion, do not pollute the environment and are more precise in our work. Besides these good properties of these machines have a high degree of exploitation.  Top contributors in Languages category

   
  ROMOS
  Answers: 421 / Questions: 0
  Karma: 19600
   
  Colleen
  Answers: 721 / Questions: 2
  Karma: 13695
   
  country bumpkin
  Answers: 170 / Questions: 0
  Karma: 11055
   
  jhharlan
  Answers: 142 / Questions: 0
  Karma: 6335
  > Top contributors chart

  Unanswered Questions

  K8
  Answers: 0 Views: 7 Rating: 0
  > More questions...
  448052
  questions
  717844
  answers
  709382
  users