close
/suspended/
Real Name: VERA STAR
Member Since: Apr 18, 2020
Gender: male
Date of birth: 01 01 1990
About: Công ty sửa chữa máy tính VERA STAR Sửa Máy Tính Để Bàn, Máy Vi Tính, Sửa Laptop Tận Nơi ◤ Có Hóa Đơn VAT ✚ Bảo Hành Uy tín Gọi Ngay 0865616562 kỹ thuật đến sửa máy tính tận nơi hcm ( Cài win, Sửa chữa laptop, sửa máy in, bơm mực in... ) ↪ https://suamay

Top Contributors

 
ROMOS
Answers: 39019 / Questions: 244
Karma: 2299K
 
Colleen
Answers: 90252 / Questions: 368
Karma: 2042K
 
country bumpkin
Answers: 26250 / Questions: 276
Karma: 1662K
 
Benthere
Answers: 4088 / Questions: 80
Karma: 1554K
> Top contributors chart

Answered Questions

I can't get exactly same
Answers: 2 Views: 49 Rating: 2
Alex Trebek - Host of Jeopardy....
Answers: 3 Views: 538 Rating: 5
quiero todo en espanol
Answers: 1 Views: 370 Rating: 1
I think Trump is gone..
Answers: 3 Views: 473 Rating: 2
Does anyone see this from me?
Answers: 4 Views: 453 Rating: 3
> More questions...
445633
questions
716202
answers
637711
users