close
Real Name: Dương Triệu
Member Since: Jun 27, 2024
Gender: male
Date of birth: 07 03 1987
About: Dương Triệu Dũng là một doanh nhân nổi bật tại Việt Nam, hiện là CEO của công ty hb88, một tổ chức có vị thế trong ngành công nghệ và giải trí trực tuyến. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của công t

Top Contributors

 
ROMOS
Answers: 39019 / Questions: 245
Karma: 2300K
 
Colleen
Answers: 90249 / Questions: 368
Karma: 2042K
 
country bumpkin
Answers: 26279 / Questions: 276
Karma: 1665K
 
Benthere
Answers: 4136 / Questions: 80
Karma: 1556K
> Top contributors chart
455166
questions
720617
answers
763768
users