close
/suspended/
Real Name: Đình Tuấn
Member Since: Nov 30, 2023
Gender: male
Date of birth: 05 21 1984
About:

Nguyễn Đình Tuấnlà một doanh nhân có sâu rộng kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giải trí trực tuyến. Với tầm nhìn sáng tạo và sự nhạy bén về xu h

Top Contributors

 
ROMOS
Answers: 39019 / Questions: 245
Karma: 2300K
 
Colleen
Answers: 90249 / Questions: 368
Karma: 2042K
 
country bumpkin
Answers: 26279 / Questions: 276
Karma: 1665K
 
Benthere
Answers: 4136 / Questions: 80
Karma: 1556K
> Top contributors chart

Answered Questions

451348
questions
719368
answers
749921
users