close
Real Name: Bogumił Waga
Member Since: Sep 11, 2017
Gender: male
Date of birth: 02 27 1988
About: Administratorzy wielkich obiektów budowlanych mają obowiązek przeprowadzania cyklicznych kontroli instalacji gazowych i odnotowania faktu kontroli oraz jej wyniku w specjalnej książce kontroli obiektu. Zaniechanie kontroli instalacji niesie za sobą poważn

Top Contributors

 
ROMOS
Answers: 38943 / Questions: 244
Karma: 2287K
 
Colleen
Answers: 90278 / Questions: 368
Karma: 2042K
 
country bumpkin
Answers: 25543 / Questions: 253
Karma: 1612K
 
Benthere
Answers: 3342 / Questions: 53
Karma: 1515K
> Top contributors chart
441663
questions
709491
answers
510583
users