close
Real Name: Bogumił Waga
Member Since: Sep 11, 2017
Gender: male
Date of birth: 02 27 1988
About: Administratorzy wielkich obiektów budowlanych mają obowiązek przeprowadzania cyklicznych kontroli instalacji gazowych i odnotowania faktu kontroli oraz jej wyniku w specjalnej książce kontroli obiektu. Zaniechanie kontroli instalacji niesie za sobą poważn

Top Contributors

 
ROMOS
Answers: 38877 / Questions: 243
Karma: 2280K
 
Colleen
Answers: 90280 / Questions: 368
Karma: 2042K
 
country bumpkin
Answers: 25397 / Questions: 241
Karma: 1600K
 
Benthere
Answers: 3083 / Questions: 52
Karma: 1498K
> Top contributors chart
441001
questions
707364
answers
501164
users